27 באוגוסט 2010

כל הערבים אותו דבר?

מודיעין: יעל פלג
קופי: עידו למפרט

תגובה 1: