7 באוקטובר 2010

חבר מכוכב אחר

צילם: ארנון מרום, חי צומח דומם

תגובה 1: