29 באוקטובר 2010

חלון בלהות

ראה: עמית קגיאן  צילם: אורי בן עזרא

תגובה 1: