9 באוגוסט 2011

העסק הנבחר


לשכת המסחר בשיתוף עם האגף לעידוד מצוינות של חי צומח דומם 
גאים להכריז (כבר!) על העסקים הנבחרים לשנת התשס"ע:

מימין: העסק הזוכה בקטגורית כפתורים לבעקיטשעס לסיטרוקים ופראקים 
משמאל: העסק הזוכה בקטגורית כוסות קרטון לחָם

תגובה 1: