31 באוגוסט 2011

הכנות אחרונות לקראת הגשם הראשון

תגובה 1: