15 באוקטובר 2011

המחשה*

*המציג אינו שחיין
חי צומח דומם

3 תגובות: